Naš transfer servis vam nudi sigurno putovanje po čitavoj Hrvatskoj!

Rovinj

Rovinj je gradić na zapadnoj strani istarskog poluotoka, južno od Limskog kanala, sa oko 14.000 stanovnika i vrlo je popularna turistička destinacija. To je romantični gradić uskih ulica i malenih trgova, zaštićen čvrstim bedemima koji ga okružuju, te stijenama i zidovima kuća sa morske strane koje su sagrađene uz samo more. 

Iako je cijeli grad povijesna znamenitost, budući da je dobro očuvana stara arhitektura prošlih stoljeća koja nije narušena novogradnjom, ipak, posebno se ističu barokna crkva sv. Eufemije sa tornjem visokim 60 m, gradska palača, bedemi i franjevački samostan. Starogradska jezgra na otočiću Mons Albanus počela se razvijati već u 3. stoljeću, a tek početkom 18. stoljeća grad se proširio izvan zidina na kopno.

Za ljubitelje prirode tu je prekrasno rovinjsko otočje sa oko 20 otoka, park-šuma Zlatni rt, Limski kanal i mnoga druga prirodna bogatstva ovog dijela Istre. Počeci turizma u Rovinju datiraju od 1888. godine kada je tu otvoreno lječilište Marije Terezije.

Pratite nas