Naš transfer servis vam nudi sigurno putovanje po čitavoj Hrvatskoj!

Uvjeti korištenja

On-line rezervacijom prijevoza na našoj stranici potvrđujete da ste upoznati i da prihvaćate naše opće uvjete poslovanja.


1. Usluga prijevoza

Naša usluga obuhvaća prijevoz putnika sa početne do odredišne lokacije.


2.  Rezervacija

Usluga se može rezervirati online na našoj internet stranici ili pozivom na telefonski broj objavljen na stranici.

O obavljenoj on-line registraciji korisnik dobiva email kao potvrdu uspješne rezervacije, a naše osoblje kontaktirati će korisnika radi utvrđivanja svih detalja naručene usluge.

On-line rezervacija vrši se najmanje 24 sata prije putovanja, a za rezervacije unutar 24 sata potrebno je da korisnik telefonski kontaktira našeg administratora.

Rezervaciju možemo otkazati u slučaju da nemamo na raspolaganju slobodnih vozila. U tom slučaju korisnik će biti pravodobno obaviješten.

U slučaju da nemamo slobodnih vozila, rezervaciju možemo proslijediti našim partnerima. Odgovornost za moguću štetu u tom slučaju snosi partner.

Ne snosimo odgovornost za netočne ili pogrešne podatke koje korisnik unese kod rezervacije.


3. Cijene

Za obavljenu uslugu važeća je cijena koja je vrijedila u vrijeme rezervacije.

Zadržavamo pravo promjene cijena.


4. Otkazivanje usluge

Korisnik može otkazati naručenu  bez naknade.

Pratite nas